Мультимедійні засоби створення та верифікації контенту (структура курсу)


Лекція 1. ВСТУП ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
 1. Обґрунтування важливості та перспектив вивчення курсу. 
 2. Роз’яснення структури навчальної дисципліни, послідовності вивчення тем та системи оцінювання. 
 3. Визначення завдань для самостійного опрацювання та індивідуальної науково-дослідницької роботи студентів.
План практичного заняття 1. 
РОБОТА З ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ
  1. Техніка безпеки в комп’ютерних класах.
  2. Специфіка роботи в середовищі Mac OS.
  3. Правила користування технічними засобами (диктофонами, фото- відеокамерами та периферійним обладнанням) кафедри.
  4. Налаштування академічної взаємодії між викладачами та студентами за допомогою хмарного середовища задля оптимізації навчального процесу. 

  Лекція 2. ПОШУК КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  1. Захист персональних даних. Елементи кібербезпеки. 
  2. Використання віртуальної приватної мережі в журналістській діяльності. Можливі ризики встановлення VPN-плагінів та розширень для браузерів.
  3. Пошук видаленої інформації (кешовані веб-сторінки, Інтернет-архів).
  4. Ліцензії в галузі авторського права та інструменти Creative Commons. 
  5. Поняття моніторингу та трекінгу відвідувачів веб-сайту. Протидія шпингунським сервісам, блокування трекерів.
  📖 Рекомендовані джерела:
  • Пошук інформації в соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, Google+.
  • Шифрування даних у смартфоні під управлінням Android та iOS.

  План практичного заняття 2. 
  ОПЕРАТОРИ ПОШУКУ ТА РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

  1. Користування пошуковими каталогами, рейтинговими системами, індексними базами даних у мережі Інтернет.
  2. Переваги тематичних пошукових каталогів для пошуку якісного контенту. Специфіка пошуку наукових публікацій.
  3. Оператори пошуку та їхні розширені можливості як ефективні інструменти для оптимізації часу.
  4. Використання соціальних мереж як першоджерела: переваги та недоліки.
  📖 Рекомендовані джерела:
  🔎 Для самостійного вивчення:

  Лекція 3. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

  1. Важливість якісного форматування текстових елементів у професійній діяльності журналістів та видавців.
  2. Дефініція понять "текстовий редактор" і "текстовий процесор". 
  3. Аналіз можливостей популярного програмного забезпечення (наприклад, Microsoft Word, Pages, TextEdit).
  📖 Рекомендовані джерела:
  • Проаналізувати технічні можливості для збереження форматування тексту під час перенесення документа у інше програмне середовище.
  • Формати текстових документів.

  План практичного заняття 3. 
  ПОЧАТОК РОБОТИ У СЕРЕДОВИЩІ MICROSOFT OFFICE WORD

  1. Створення нового документа (налаштування полів (Margins), вибір орієнтації сторінок (Orientation); форматування абзаців (Paragraph): відступ/виступ (Indentation), міжрядковий (Line spacing) та міжабзацний (Spacing) інтервали, поділ на колонки (Colums), вирівнювання (Align)).
  2. Форматування тексту (вибір гарнітури/шрифту (Fonts)/накреслення, кольору (Font Color)). 
  3. Зміна стандартних початкових налаштувань документа. 
  4. Уникнення технічних помилок при наборі тексту (нерозривний пропуск, автоматична перевірка лексичних і синтаксичних помилок). 
  5. Очищення тексту від зайвих пропусків та гіперпосилань.
  📖 Рекомендовані джерела: 
  🔎 Для самостійного вивчення:
  • Функції текстоворого проецесора для заборони текстових розривів (нерозривний дефіс, керування “висячими” рядками, відображення абзаців на одній сторінці).

  Лекція 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЙ У MS WORD

  1. Колонтитули (Header & Footer);
  2. Автоматичний список використаних джерел та перехресні посилання (Сross-reference);
  3. Автоматичний зміст (формування однорівневого та багаторівневого змістів);
  4. Автозаміна (пошук та заміна слів, символів; форматування при автозаміні);
  5. Робота з розділами (розриви колонки, сторінки, розділу; нумерація сторінок);
  6. Робота зі стилями (вибір/застосування стилів, зміни стилів);
  7. Режим рецензування (Tracking changes). 
  📖 Рекомендовані джерела:
  🔎 Для самостійного вивчення:
  • Cпособи реалізації приміток у MS Word.

  План практичного заняття 4(1). 
  СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ MS WORD

  1. Робота з зображенням (масштабування, позиціонування, налаштування експозиції, застосування ефектів, вибір способу обтікання текстом).
  2. Візуалізація даних за допомогою діаграм (Charts) та смарт-об’єктів (SmartArt Graphics).
  📖 Рекомендовані джерела: 
  🔎 Для самостійного вивчення:
  • Ознайомитися з правилами оформлення бібліографічних посилань відповідно до ДСТУ 8302:2015

  План практичного заняття 4(2). 
  РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ У MS WORD

  1. Створення та форматування таблиці (Table) (змінення кількості колонок, рядків, клітинок, їх об’єднання; зміна товщини, кольору та типу ліній).
  2. Форматувння тексту у таблицях (вирівнювання тексту (Alignment), напрямок тексту (Text Direction), трекінг). 
  3. Розривання та об’єднання таблиць. 
  4. Динамічний заголовковий рядок у таблиці.
  5. Імпорт таблиць з MS Excel. Крос-програмна взаємодія.
  📖 Рекомендовані джерела: 


   2018 © Автори курсу: Пазюк Р. В., Славська О. І.

   Немає коментарів:

   Дописати коментар