КРИПТОГРАФІЧНА СТІЙКІСТЬ – здатність криптографічного алгоритму протистояти криптоаналізу. Стійким вважається алгоритм, який для успішної атаки вимагає від противника недосяжних обчислювальних ресурсів, недосяжного обсягу перехоплених відкритих і зашифрованих повідомлень чи такого часу розкриття, що по його закінченню захищена інформація буде вже не актуальна.

ЯК створити криптографічно стійкий пароль? 
  • Не використовуйте пароль, що складається з одного загальновживаного слова. Трюк з набранням цього слова транслітом теж малоефективний. 
  • Використовуйте в паролі і букви, і цифри. 
  • Використовуйте як прописні літери, так і малі. 
  • Чим більше символів в паролі – тим краще (точно не менше семи символів). 
  • Не використовуйте в паролі особисту інформацію або пов'язані з вами імена, прізвища, прізвиська тварин, дати народжень, телефони, індекси і т.д.
ДИНАМІЧНИЙ ПАРОЛЬ – пароль або кодове слово, яке може використатись лише один раз. Такий пароль дійсний тільки для одного сеансу аутентифікації – перевірки приналежності користувача до осіб із дозволом на перегляд конфіденційної інформації за допомогою кодового слова. Функціонування одноразового паролю може обмежуватись визначеним заздалегідь проміжком часу. 

ШИФРУВАННЯ – це кодування даних з метою захисту від несанкціонованого доступу. Основна вимога до шифру полягає в тому, щоби розшифрування (і, можливо, шифрування) були можливі тільки при наявності санкцій, тобто деякої додаткової інформації (або пристрою), яка називається ключем шифру. Процес декодування шифровки без ключа називається дешифруванням.

ЯК зашифрувати свої персональні дані? 
  • BitLocker або ж BitLocker Drive Encryption — засіб шифрування дисків, який входить до складу операційної системи Windows. BitLocker дозволяє шифрувати логічні диски операційної системи повністю. Окрім цього, у Windows 7 з'явилась додаткова можливість шифрувати USB-носії.
  • TrueCrypt – це безкоштовне програмне забезпечення з відкритим первинним кодом, що використовується для шифрування «на льоту». Програма дозволяє створювати віртуальний зашифрований диск (том TrueCrypt) у вигляді файлу та підключати його як справжній логічний диск жорстокого диску.
ЯК увімкнути безпечний режим браузера?
  • Chrome – Ctrl+Shift+N (ОС Windows, Linux) ⌘-Shift-N (ОС Mac)
  • Safari – Ctrl+Shift+N (ОС Windows, Linux) ⌘-Shift-N (ОС Mac)
  • Mozilla Firefox – Ctrl+Shift+P (ОС Windows) ⌘-Shift-P (ОС Mac)
ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР – комп'ютерна програма, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту (нпр. Microsoft Office Word, Pages, LibreOffice Writer). Функції текстових процесорів зазвичай включають компонування і форматування тексту, широкі можливості роботи зі змістом і сторінками, розширений набір доступних символів, перевірку орфографії, вcтавлення в документ гіперпосилань, графіки, формул, таблиць й об'єктів. Деякі текстові процесори мають власну вбудовану скриптову мову для автоматизації операції з обробки документів.

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР – комп'ютерна програма, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виведення на друк, пошуку фрагментів тексту тощо (нпр. Блокнот (Notepad), Notepad++, Text Edit). Деякі текстові редактори забезпечують також розширену функціональність: підсвічування синтаксису, сортування рядків, шаблони, конвертацію кодування символів тощо. Така функціональність часто характерна для редакторів коду, призначених для написання комп'ютерних програм, розробки веб-сайтів тощо.

РЕДАГУВАННЯ – це виправлення помилок (орфографічних, пунктуаційних, лексичних та ін.), внесення додаткових слів, словосполучень і речень, зміна їх розташування (порядку слів, абзаців), вилучення зайвих фрагментів.

ФОРМАТУВАННЯ – це надання потрібного вигляду тексту та графічних елементів: вибір гарнітури, шрифту, накреслення, кегля, кольору, інтервалу; оформлення абзацних відступів, інтервалів, вирівнювання, інтерліньяжу; встановлення товщини ліній таблиць, їх кольору, видимості, полів клітинок; налаштування розміру, експозиції, кольорового балансу та позиціонування зображень.    

ПОШУКОВА СИСТЕМА – програмно-апаратний комплекс з веб-інтерфейсом, що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. Під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на якому розміщено інтерфейс системи. Програмною частиною пошукової системи є пошукова машина – комплекс програм, що забезпечує функціональність пошукової системи і, зазвичай, є комерційною таємницею компанії-розробника пошукової системи.

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ – бібліографічні та реферативні бази даних, що є інструментом для відстеження цитованості наукових публікацій. Також, ці бази є пошуковими системами, що формують статистику затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і наукових організацій.